תנופה

ליצירת קשר ולבירור פרטים נוספים:
המדען הראשי מעודד יזמות טכנולוגית על ידי תמיכה בפעילות הנדרשת מיזמים בראשית צעדיהם, כדי לקדם רעיון
טכנולוגי חדש לקראת מימוש תעשייתי.
קהל יעד: יזמים, חברות הזנק צעירות ומפעלים קטנים.
תנאי זכאות ו/או דרישות סף
מתן תמיכה ליזם בשלב הקדם מו”פ של תוכניתו לצורך הוכחת היתכנות טכנולוגית ו/או
ישימות עסקית שלה, ולצורך ביצוע כל פעילות הנדרשת למסחורה ולפיתוחה כגון: תכנון, הרכבה וניסוי של דגם/אב טיפוס של רעיון, הכנת בקשות לרישום פטנט, ביצוע חקר ישימות עסקית, הכנת תוכנית עסקית, השתתפות בתערוכות, הכנת חומר פרסומי, ייעוץ מקצועי וכיוצא בזה.​
גובה הסיוע
​סיוע כספי בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של
.₪ 200,000
למעוניינים, נא ליצור קשר עם מנהלת “תנופה”:
כתובת: רחוב המרד 29, ת.ד. 50019, תל אביב 61500
שם איש הקשר: מריאנה וידר (קליטת בקשות חדשות)
טל: 03-5165044 שלוחה 200′
פקס: 03-5165090
דוא”ל: marianaw@ocs.moital.gov.il
אתר אינטרנט: www.tnufa.org.il

Tnufa

© 2013-2014 אופיר פרום כל הזכויות שמורות Premium theme by ThemeSmarts