קרן פדרציית ניו יורק

ליצירת קשר ולבירור פרטים נוספים:
קרן הלוואות אזורית, המיועדת לסיוע בקבלת הלוואה בנקאית לפתיחת עסק או להרחבת עסק קיים
קריטריונים: הקרן מיועדת לתושבי ירושלים וסביבתה ומטה יהודה המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים. נדרשת השקעת הון עצמי מצד היזם וכן העמדת בטחונות מספקים.
מטרת ההלוואה: להקמה והרחבה של עסקים. מרכיב ההון החוזר מתוך תכנית ההשקעה הכוללת עד 50% ובתנאי שלפחות 50% מההלוואה הינו למטרת השקעה.
ההלוואה ניתנת ע”י בנק: אוצר החייל
עמלות: 50% הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק אוצר החייל
היקף המימון: עד 350,000 ש”ח
משך ההלוואה: עד שש שנים עד שנה גרייס (תשלומי ריבית בלבד)
גובה ריבית: פריים + 0.6%
ביטחונות: עד 70% בערבות הקרן, היתרה – עפ”י סיכום פרטני עם הבנק
הגוף המממן: הסוכנות היהודית – מגבית ניו יורק
יצירת קשר:
​מאירה שוורץ
טל: 02-6204181 דוא”ל: meiras@jafi.org

© 2013-2014 אופיר פרום כל הזכויות שמורות Premium theme by ThemeSmarts