פיתוח תיירותי – הלוואה

ליצירת קשר ולבירור פרטים נוספים:
משרד התיירות מסייע ליזמים להקים או להרחיב עסקים קטנים ובינוניים בתחום התיירות, במטרה לגוון את המוצר התיירותי הישראלי וליצור מקורות תעסוקה והכנסה חלופיים באזורי הפריפריה.
תנאי זכאות ו/או דרישות סף
התוכנית הרעיונית של היזם מוצגת בפני צוות ההיגוי של החממה, הכולל את נציגי משרדי התיירות והחקלאות, עמותת התיירות, והרשות המקומית.
תחומי סיוע
הסיוע בשלב הראשון מתבטא בהצמדת יועץ מקצועי ליזם, שתפקידו לאבחן את הרעיון של היזם, ו/או לבדוק את הכדאיות הכלכלית, ו/או להכין פרוגראמה תיירותית כללית, ובשלבים המתקדמים גם ללוות את הקמת והפעלת העסק.
פירוט הסיוע
מערכת חממות התיירות פועלת במשולב עם משרד החקלאות, מוקדי השטח של הסוכנות לעסקים קטנים של משרד הכלכלה, היחידות לפיתוח כלכלי של הרשות המקומית ועמותות התיירות האזוריות.
כל חממה אזורית מופעלת ע”י רכז החממה שהוא מנהל מוקד השטח או מנהל עמותת התיירות באזור.
התכנית הרעיונית של היזם מוצגת בפני צוות ההיגוי של החממה הכולל את נציגי משרדי התיירות והחקלאות, עמותת התיירות, והרשות המקומית.
צוות ההיגוי קובע את מסלול הסיוע לפרויקט ומכוון את היזם לייעוץ מקצועי בתחום הנדרש. צוות ההיגוי בכלל ורכז החממה בפרט, ממשיכים במעקב ובלווי הפרויקט עד לשלב הפעלתו.
הסיוע בשלב הראשון מתבטא בהצמדת יועץ מקצועי ליזם, שתפקידו לאבחן את הרעיון של היזם, ו/או לבדוק את הכדאיות הכלכלית, ו/או להכין פרוגראמה תיירותית כללית, ובשלבים המתקדמים גם ללוות את הקמת והפעלת העסק.
סיוע במימון לפרויקטים ניתן מקרנות מיוחדות שהועמדו למטרה זו ע”י הרשויות והבנקים.
יחידת פיתוח תיירות כפרית, האחראית על ביצוע החלטות ממשלה בנושא פיתוח תיירותי באזורי הפריפריה, מפעילה מערכי ייעוץ ב”חממות” אלו.

© 2013-2014 אופיר פרום כל הזכויות שמורות Premium theme by ThemeSmarts