מתימופ

ליצירת קשר ולבירור פרטים נוספים:

מתימו”פ הינה עמותה ממשלתית, הפועלת לקדם שיתופי פעולה טכנולוגיים תעשייתיים בינלאומיים.
התעשיה הישראלית שואפת להרחיב את פעילותה בשווקים הבינלאומיים.
פרוייקטים המבוצעים במסגרות אלה זכאים לסיוע במימון באמצעות לשכת המדע”ר בכפוף לעמידה בקריטריונים למימון.

פעילות מתימו”פ:
1. ייזום, הגדרה ויישום של תוכניות שת”פ טכנולוגי מול סוכנויות ממשלתיות, גופים וארגונים בינלאומיים.
2. יצירת מפגשים בין חברות ישראליות לבין חברות זרות, בנושאים טכנולוגיים בעלי עניין משותף, במטרה להניב יוזמות ומיזמים טכנולוגיים משותפים בין החברות הישראליות לזרות.
3. איתור והפצה של מידע על פרוייקטים ויוזמות טכנולוגיות של חברות ישראליות, לשותפים פוטנציאליים זרים במדינות השונות.
4. סיוע במציאת מקורות מימון לפרוייקטי מו”פ לחברות קטנות ובינוניות וסיוע לחברות זרות באיתור הזדמנויות לשת”פ טכנולוגי והשקעות במו”פ בארץ.
5. ייזום ועריכת כנסים, מפגשים וימי עיון מקצועיים על האפשרויות הטמונות בשת”פ טכנולוגיים עם גופים זרים בינלאומיים.

קיימות עשרות קרנות דו-לאומיות כתוצאה מההסכמים בין ישראל למדינות רבות.
לפרטים ויצירת קשר:
www.matimop.org.il
Israel
Uzi Bar-Sadeh
MATIMOP/ISERD
Tel: +972-3-5118185
Email: uzi@matimop.org.il

© 2013-2014 אופיר פרום כל הזכויות שמורות Premium theme by ThemeSmarts