מוצרים עתירי עיצוב

ליצירת קשר ולבירור פרטים נוספים:
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מעודדת את השימוש בעיצוב תעשייתי בקרב התעשייה הישראלית המסורתית או התעשייה המסורתית מעורבת, בפיתוח מוצרים חדשים, שדרוג מוצרים קיימים ופיתוח אריזות חדשות, אשר העיצוב בהם מהווה חלק מהותי, ובכך להגביר את כושר התחרותיות.
​המשרד משתתף בשיעור של 60% מהוצאות מוכרות ולא יותר מ- 200,000 ₪ עבור הוצאות פיתוח של מוצר עד לשלב של גמר אב טיפוס.
מתבצע ע”י
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
הערות
הוראת מנכ”ל – תוכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב (הוראה 4.19 )
טופס דיווח הוצאות לחברות פעילות
לפרטים מלאים
​רינה רוטברט – הממונה על תוכניות העיצוב
דוא”ל: ​ Rina.rothbart@Economy.gov.il
טלפון: 02-6662533,
פקס: 02-6662993.

© 2013-2014 אופיר פרום כל הזכויות שמורות Premium theme by ThemeSmarts