קרן גליל מערבי

ליצירת קשר ולבירור פרטים נוספים:
קרן הלוואות אזורית, המיועדת לסיוע בקבלת הלוואה בנקאית לפתיחת עסק או להרחבת עסק קיים
קריטריונים/אזור פריסת הקרן: בגליל, יישובים בכל האזור הנמצא צפונית ומערבית לכרמיאל
מטרת ההלוואה: להקמה והרחבה של עסקים. מרכיב ההון החוזר מתוך תכנית ההשקעה הכוללת עד 50% ובתנאי שלפחות 50% מההלוואה הינו למטרת השקעה.
ההלוואה ניתנת ע”י בנק: אוצר החייל
עמלות: 50% הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק אוצר החייל
היקף המימון: עד 300,000 ש”ח
משך ההלוואה: עד 6 שנים, כולל עד שנה גרייס
גובה ריבית: פריים + 0.6%
ביטחונות: עד 70% בערבות שיורית של הקרן, הרכב הביטחונות המלא בהתאם להחלטת וועדת הקרן ועפ”י סיכום פרטני עם הבנק
הגוף המממן: איגוד קהילות מרכז ארה”ב , הסוכנות היהודית
לפרטים נוספים
יבגני ברזין
EvgeniB@jafi.org
טלפון במשרד 04-9088224,
שד’ נשיאי ישראל 3 כרמיאל בבנין הסוכנות

© 2013-2014 אופיר פרום כל הזכויות שמורות Premium theme by ThemeSmarts