קרן דטרויט

ליצירת קשר ולבירור פרטים נוספים:
קריטריונים: לעסקים באזור נצרת עילית, מגדל העמק ומועצה אזורית עמק יזרעאל – עדיפות לעסקים המקדמים כלכלה ירוקה
מטרת ההלוואה: להקמה והרחבה של עסקים. מרכיב ההון החוזר מתוך תכנית ההשקעה הכוללת עד 50% ובתנאי שלפחות 50% מההלוואה הינו למטרת השקעה.
ההלוואה ניתנת ע”י בנק: אוצר החייל
עמלות: 50% הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק אוצר החייל
היקף המימון: עד 300,000 ש”ח.
משך ההלוואה: עד 6 שנים, כולל עד שנה גרייס
גובה ריבית: פריים + 0.6%
ביטחונות: עד 70% בערבות שיורית של הקרן , הרכב הביטחונות המלא בהתאם להחלטת וועדת הקרן ועפ”י סיכום פרטני עם הבנק
הגוף המממן: קהילת דטרויט, הסוכנות היהודית
לפרטים נוספים
יבגני ברזין
EvgeniB@jafi.org
טלפון במשרד 04-9088224,
שד’ מלכי ישראל 3 כרמיאל בבנין הסוכנות

© 2013-2014 אופיר פרום כל הזכויות שמורות Premium theme by ThemeSmarts