חממות המדען הראשי

ליצירת קשר ולבירור פרטים נוספים:
חממות המדען הראשי
המטרה היא לעודד יזמות טכנולוגית, על ידי יצירת מערך סיוע שיאפשר ליזמים מתחילים בתחום הטכנולוגי
בראשית דרכם לבצע את עבודת המחקר והפיתוח וההתארגנות הנדרשת כדי לממש את רעיונם ע”י פיתוחו למוצר עסקי ולהביאו למצב המאפשר גיוס הון פרטי..
קהל יעד
​יזמים מתחילים בראשית דרכם.
תנאי זכאות ו/או דרישות סף
​מדובר בתוכנית מחקר ופיתוח המבוססת על רעיון טכנולוגי שיש בו חדשנות ואשר מטרתו
פיתוח מוצר בעל פוטנציאל שיווקי המיועד לשוק משמעותי.
תקופת ביצוע בחממה: תקופת שהותו של הפרויקט בחממה היא כשנתיים. בתקופה הזאת אמור היזם להביא את הרעיון שלו למצב בו תהיה כבר הגדרת מוצר ברורה, תוכח היתכנות טכנולוגית ושיווקית, יהיה אבטיפוס או דגם עובד, תהיה תוכנית עסקית מסודרת – והפרויקט יהיה בשל להשקעה מסחרית ו/או להצטרפות שותף אסטרטגי ותיק בתחום. בתום השנתיים צריך היזם להיות מסוגל להמשיך בכוחות עצמו,
אם צריך, תוך הזדקקות למסלולי תמיכה רגילים של המדינה, וכמובן להשקעות חיצוניות.
דגשים תנאים מיוחדים :
חלוקת הבעלות ההתחלתית בפרויקט תהיה עשרות אחוזים לטובת החממה.
הפרויקט הנקלט בחממה יחזיר למדינה תמלוגים מתוך מכירות בגובה המענק עפ”י כללי ועדת
החממות.
ייצור המוצר המפותח ייעשה בישראל.
הטכנולוגיה המפותחת לא תועבר לחו”ל.
תחומי סיוע
​החממות ליזמות טכנולוגית מאפשרת ליזמים מתחילים, בעלי רעיונות טכנולוגיים חדשניים, מסגרת
תומכת לפתח את הרעיון שלהם למוצר מסחרי המיועד בעיקר ליצוא ולהקים חברת יצרנית עסקית
בישראל.
המדינה מממנת את השלב הקריטי של הפיתוח על מנת להתניע את ההליך. תקופת הפעילות בחממה
מגדילה באופן ניכר את סיכויי החברה שהוקמה לגייס השקעה פיננסית, להתחבר לשותף אסטרטגי
ולצאת מן החממה כעסק עצמאי.
במסגרת החממה נהנה הפרויקט מהערך המוסף של החממה הכולל מלבד מקום ותשתיות, סיוע
אדמיניסטרטיבי, ייעוץ משפטי ורגולטורי, הנחיה מקצועית וכן ליווי ניהולי עסקי וסיוע במציאת שותפים
אסטרטגיים וגיוס הון נוסף.
גובה הסיוע
לחממה תעשייתית באזור פריפריה: עד 100% מהתקציב המאושר ועד 1 מיליון ₪ לשנה למשך 3 השנים הראשונות.
המענק לזכיין (הוא מבקש ומקבל המימון. היזם לא עומד מול המדינה) הוא בשיעור של 50% מהתקציב המאושר.
באזור פיתוח א’ רשאית הוועדה לאשר עד 66% מהתקציב וזאת רק לגבי חברות חדשות.
מענק המדינה לא יעלה על 750 אלף ₪ לפרויקט.​
הערות
​התוכנית פתוחה מיום הקמתה לכל המגזרים התעשייתיים.
כיום פועלות 23 חממות טכנולוגיות, 2 חממות תעשייתיות וחממה אחת ייעודית לביוטכנולוגיה. 22
חממות מותך 23 החממות הטכנולוגיות הינן חממות מופרטות. החממות פרוסות בכל רחבי הארץ,
מתל-חי בצפון ועד שדה-בוקר בדרום, כאשר בכל חממה פועלים כ 8- פרויקטים בממוצע.
חממה תעשייתית מבוססת טכנולוגיה: החל משנת 2008 פועלות 2 חממות תעשייתיות בחיפה ובערד
אשר מיועדות לביסוסן התעשייתי של חברות מוטות טכנולוגיה/הנדסה או חברה שעיקר מוצריה מוטי
עיצוב תעשייתי. פרטי ההטבה :
פרויקט הנקלט בחממה מקבל הלוואה מהמדינה בשיעור 85% מההוצאות המוכרות ועד לגובה
של 2.1 מיליון ₪ לתקופה של שנתיים. פרויקטים בתחום הביוטכנולוגיה והפארמה זכאים לתמיכה
גם עבור שנה שלישית בחממה.
מתוך 24 החממות הטכנולוגיות, 15 חממות פועלות בפריפריה ובאזורי פיתוח, ו 3- חממות פועלות
בירושלים.
יצירת קשר
​מנהלת החממות הטכנולוגיות
יוסי סמולר, מנהל התוכנית
כתובת: רחוב המרד 29 , ת.ד. 50031 תל-אביב 61500
טל: 03-5118127 פקס: 03-5173734
דוא”ל: hamamot@ocs.moital.gov.il
אתר אינטרנט: www.incubators.org.il

© 2013-2014 אופיר פרום כל הזכויות שמורות Premium theme by ThemeSmarts